Vol489女神王雨纯三亚旅拍制服系列主题性感内衣配蕾丝吊袜诱惑写真57P王雨纯花漾

Vol489女神王雨纯三亚旅拍制服系列主题性感内衣配蕾丝吊袜诱惑写真57P王雨纯花漾

凡此四类,有独治内而愈者,有兼治内而愈者,有独治外而愈者,有兼治外而愈者,有先治内后治外而愈者,有先治外后治内而愈者,有须齐毒而攻击者,有须无毒而调引者,其于或重或轻,或缓或急,或收或散,或润或燥,或或坚,用各有所宜也。缓者治宜轻,急者治宜重也。

 亦有阳气下趋而君火未与之下趋者,有阳气下趋而君火即与之下趋者,此际不可玩忽。上药为君,主养命以应天;中药为臣,主养性以应人;下药为佐使,主治病以应地。

 清阳实四肢,阳虚则四肢不为用,状若别离于身者矣。 观于气实之人发汗,毫不为害,从可识矣。

卫气者,昼行于阳则动而为寤,夜行于阴则静而为寐。人身之气亦然,故盛于阴分则所长在下。

脉虚兼泄者,必亡其阴,阴亡则血虚,故虚泄为夺血也。盖天之生气,必自下而升,而人气亦然也。

 其气味辛温无毒。然此既云齐上为逆,齐下为从,下文又云“环齐而痛,病名伏梁”,是不独以心积为伏梁也,盖凡积有内伏而坚强者,皆得名之,独言伏梁者,其总诸积为言也。

Leave a Reply