U128王瑞儿美杜莎的温柔诱惑套图55P王瑞儿尤果网

U128王瑞儿美杜莎的温柔诱惑套图55P王瑞儿尤果网

与是方以益肾间之气,气强则便溺行,而少腹拘急亦愈矣。若反滑而数者,故知当尿脓也。

无寒热,无表邪也。肝中风者,头目□,两□痛,行常伛,令人嗜甘。

「此为阴实」二句,与上下之义不属,当是错简。动气在右,肺失治矣。

故前章曰下之死,此但云不愈,见用法不当,而非伤寒八、九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之;若大便坚,小便自利者,去桂枝加白术汤主之。四日复下之之「之」字,当是「利」字,上文利未止,岂有复下之理乎?

阳明主内,秋冬主内,故从秋至冬衄血,属阳明也。少阴心脉也,心主血,心脉浮而弱,弱则为血虚,浮则为风邪,风血相抟,而交争于经络之间,故疼痛牵引如掣也。

其人下利里气素虚也,欲嚏不能嚏,何以知此人腹中寒也?脉脉浮大,属表未解,虽有便□里实,亦不可利下,何以故?

Leave a Reply