Vol644女神芝芝Booty猫耳装束主题黑色连身裙秀翘臀美腿诱惑写真86P芝芝画语界

Vol644女神芝芝Booty猫耳装束主题黑色连身裙秀翘臀美腿诱惑写真86P芝芝画语界

当首察面色,而知其所属;次验虎口,以辨其所因。后饮食过多,复作呕泻,或治以保和丸,反加寒热发搐,此脾土复伤,而肝木所侮也。

后患摇头咬牙,痰盛发搐,吐出酸味,伺其吐尽,翌日少以七味白术散,调理脾胃,遂不复患。后大吐血,别误服犀角地黄丸一剂,病益甚,饮食顿减,面色白,手足厥冷,或时发热,寒时脉微细而短者,阳气虚微也。

毕姻后复发,用滋阴肾气丸为主,佐以加味逍遥散而痊。用六君、当归、木香、炮姜、钩藤钩二剂益甚,意欲更剂。

 若牙齿蚀烂,名走马疳。郁结伤脾者,加味归脾汤。

又乳食过多腹痛,先用保和丸一服,痛止,又用五味异功散加木香二剂而愈。令用鸡翎探吐,出酸物顿醒,节其饮食,勿药而愈。

若胃气一逆,则气血不得其宜,脏腑不得其所,不寐之症,由此生焉,当用四君、远志、酸枣仁。 一小儿患前症,停食发热,先用大安丸而愈。

Leave a Reply