VOL217嫩模冯木木LRIS私房性感黑色内衣配无内黑丝裤袜诱惑写真45P冯木木嗲囡囡

VOL217嫩模冯木木LRIS私房性感黑色内衣配无内黑丝裤袜诱惑写真45P冯木木嗲囡囡

 经曰、更遇温气,变为瘟疫。经曰、重阳者狂,重阴者癫。

君火动者折之以黄连,相火动者引之以地黄。 若汗下后热不解,足冷耳聋,烦闷欲呕,便是发斑之症。

较其轻重呕甚于吐也。故真气内虚,脏气不治,慎不可汗下也。

脾中风,踞而腹满,身通黄,吐咸汁出者可治,急灸脾俞百壮。 病患阴囊茎肿者,死。

甲寅旬甲寅、丙辰、戊午,上三日,不用治病,凶。风气不去,卫气不复,必漫无止。

又云∶四时风物名∶春,九十日,清风;夏,九十日,汤风;秋,九十日,凉风;冬,九十日,寒风。盖因阳症失汗,使阳热入深,又失下,使阳气重盛,阴气暴绝,独阳而无阴者也。

Leave a Reply